เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (ประเทศไทย) ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อ “สังคมและความยั่งยืนของลำพูน : การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหลังโควิด 19 ”

เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (ประเทศไทย) ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อ “สังคมและความยั่งยืนของลำพูน : การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหลังโควิด 19 ”
🌐ประชาสังคมและความยั่งยืนของเมืองลำพูน : ความท้าทายหลังการระบาดของโควิด 19 ประเด็นที่อ่านแล้วชวนให้คิดตามถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบและร่องรอยของความเสียหายไปทั่วโลก ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตตามปกติของมนุษย์ การรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือการปรับตัวบนวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ไม่คุ้นเคย มาร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกัน ในวันที่ 27 หรือ 28 ตุลาคม 2565 นี้ 🗓
🤝เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (ประเทศไทย) ,ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อ “สังคมและความยั่งยืนของลำพูน : การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหลังโควิด 19 ” ร่วมเสนอความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการและพัฒนาเมืองลำพูนในอนาคตอย่างยั่งยืน ในวันที่ 27 หรือ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน
📌ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนา โดยสแกนQR CODE ด้านล่างนี้ 🖊ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565
ร่องรอยที่เปลี่ยนไปกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ยั่งยืน แล้วมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกัน🆕➡️