เทศบาลเมืองลำพูนขอเชิญชวน นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดกระทงประดิษฐ์ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565