เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี จัดกิจกรรม Run For Fun Lamphun Lantern City 2022 “เตว ล่น โกมหละปูน”

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี จัดกิจกรรม Run For Fun Lamphun Lantern City 2022 “เตว ล่น โกมหละปูน” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับคนทุกวัยและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการกล่าวทักทายนักวิ่งและผู้ร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน

เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการวอร์มร่างกายให้พร้อมด้วยการเต้นสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย ก่อนการปล่อยตัวนักวิ่งลงสนามจริงโดยสัญญานแตรลมจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ร่วมกับ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เริ่มปล่อยตัวนักวิ่งในระยะ 10 กิโลเมตร ระยะ 5 กิโลเมตร และปิดท้ายด้วยระยะ 3 กิโลเมตร จากจุดเริ่มต้นหรือจุด Start – Finish ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการร่วมวิ่งออกกำลังกายพร้อมกับนักวิ่ง

จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนได้มีการมอบรางวัลให้กับนักวิ่งแต่ละประเภทตามลำดับ สำหรับไฮไลต์ของการจัดกิจกรรม Run For Fun Lamphun Lantern City 2022 “เตว ล่น โกมหละปูน” นักวิ่งทุกท่านจะได้รับ “โคม” เพื่อนำไปสักการะพระนางจามเทวีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ถือได้ว่านอกจากได้ออกกำลังกายแล้วนักวิ่งยังได้อิ่มบุญกันถ้วนหน้า

การแข่งขันในครั้งนี้ต่างได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั้งในพื้นที่ในจังหวัดลำพูนและต่างจังหวัดร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ซึ่งรายได้จากการจัดแข่งขันหลังจากหักค่าใช้จ่าย เทศบาลเมืองลำพูนจะนำไปพัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วิถีชุมชนเกี่ยวกับการตัดผ่านเส้นทางรถไฟของจังหวัดลำพูนให้เป็นจุด Landmark ใหม่เปิดมุมมองการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยเทศบาลเมืองลำพูนจะดำเนินการเคลื่อนย้ายเพื่อนำหัวรถจักรพร้อมทั้งโบกี้โดยสารที่ได้รับมอบจากการรถไฟแห่งประเทศไทยมาจัดแสดงไว้ ณ สวนสาธารณะม่วนใจ๋(สวนกู่ช้าง)ต่อไป