เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2565

เมื่อค่ำวันที่ 28 ตุลาคม 2565 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และเทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีเปิดงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติธร  ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน โดย นางศิรินารถ โพธิ์อยู่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนางอรวรรณ แสนสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว

ทั้งนี้ เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 7 พฤศจิกายน 2565  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำพูน สืบสานมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่า ก่อให้เกิดการต่อยอดทางวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนอีกด้วย

***************************************************************************************************