เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ และรับฟังการนำเสนอสาธารณะ “โครงการฟื้นใจเมืองลำพูน ด้วยเมืองเดินได้ – เมืองเดินดี”

เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ และรับฟังการนำเสนอสาธารณะ “โครงการฟื้นใจเมืองลำพูน ด้วยเมืองเดินได้ – เมืองเดินดี”