เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่มอบโคมให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อร่วมกันตกแต่งประดับประดาโคมสีสันสวยงาม ต้อนรับประเพณียี่เป็ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่มอบโคมให้กับ ผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ในเขตเทศบาลฯ ที่มีความประสงค์ขอรับโคมเพื่อนำไปตกแต่งบริเวณหน้าบ้าน ต้อนรับ งานประเพณียี่เป็ง หรือลอยกระทงของจังหวัดลำพูน