เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับจากคณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท เอไอ แอนด์ ไรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับจากคณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท เอไอ แอนด์ ไรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด เข้าศึกษาดูงานเทศบาลเมืองลำพูน ด้าน Smart city , การบริหารจัดการข้อมูล City Data Platform และระบบการบริหารจัดการ ตามครงการงานวิจัยและพัฒนาการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับประชาชนและระบบช่วยในการบริหารจัดการของหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อสร้างการรับรู้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส่งผลกระทบด้านประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน สร้างต้นแบบในการพัฒนาท้องถิ่น โดยนำข้อมูลที่มีอยู่จริงมาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผน เพื่อจัดตั้งเครือข่ายนักวิเคราะห์และวางแผนข้อมูลเมืองสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น