เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายโคมแสนดวง “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน”

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู และนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมขบวนแห่โคมแสนดวงจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ
จากนั้น ได้ร่วมพิธีทางศาสนา ซึ่ง ได้รับเมตตาธรรมจาก พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน
ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา ชุด อานิสงส์ผางประทีป พร้อมกันนี้ได้เปิดพิธีถวายโคมแสนดวง”เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” โดยการจุดประทีปดวงไฟ ถวายองค์พระธาตุหริภุญชัย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2565 จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน