เทศบาลเมืองลำพูน จัดแข่งขัน “โคมลอยแฟนซี” (ว่าวควัน/ว่าวฮม) สืบสานประเพณีล้านนา สร้างเสน่ห์สีสันยี่เป็งลำพูน

มื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดการประกวดการปล่อย “โคมลอย” หรือที่คนล้านนาโบราณเรียกว่า “ว่าวควัน” (ว่าวฮม) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 สืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี บอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมที่งดงามให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ซึมซับผ่านจารีต ขนบธรรมเนียมดั้งเดิม

โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวเปิดการแข่งขัน จากนั้นร่วมกันปล่อยโคมลอย ในพิธีเปิดงานซึ่งเป็นโคมลอย(รถAmbulance)” จากนั้น เป็นการแข่งขันปล่อยโคมลอยประเภทนักเรียน/นักศึกษาและประชาชน ซึ่งรับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะโคมลอยแฟนซีขนาดใหญ่ ทั้งรูปทรงกลม ทรงเหลี่ยม รูปตัวการ์ตูนในวรรณคดีของไทย ที่ทำมาจากกระดาษว่าวสีสันสวยงามและมีส่วนประกอบที่เป็นลูกเล่น ทั้งติดร่มชูชีพ ติดเครื่องบินเล็กที่หาง ซึ่งผลการประกวดโคมลอย ทั้ง 2 ประเภท คือ

1. การประกวดโคมลอย ประเภทนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ช่างยนต์1 เทคนิคลำพูน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ช่างกล ปวส. เทคนิคลำพูน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียน อบจ.ลำพูน ป่าป๋วย1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท
2. การประกวดโคมลอย ระดับประชาชนทั่วไป ได้แก่
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสารภีโคมลอย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
“น้องโคขาวลำพูน Lamphun Warriors”
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมดอกแดงโคมลอย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท
“ช้างผู้ก่ำงาเขียว ”
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมโคมลอยวัยรุ่น ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
“น้องสไปรเดอแมน Spider-Man”
ทั้งนี้ การปล่อยโคมลอยตามความเชื่อของชาวล้านนา เป็นการลอยเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ ตลอดจนเป็นการสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเทศบาลฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอย โดยแจ้งประสานท่าอากาศยานศูนย์ควบคุมการบินให้ทราบล่วงหน้า และจัดกิจกรรมเฉพาะช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. ของวันลอยกระทงเท่านั้น เพื่อร่วมสืบสานประเพณีล้านนา ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน