เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมสืบสาน “ประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน” ประจำปี 2565 รักษาวัฒนธรรม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) โดยรับเกียรติจาก นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งพร้อมการแสดงในพิธีเปิด ชุด“จิตตลีลา ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น”พร้อมการมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน ส่วนราชการ และภาคเอกชน ที่นำขบวนแห่กระทง เข้าร่วมสร้างสีสันในการจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูนในปีนี้อย่างยิ่งใหญ่

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเดินขบวนแห่กระทงใหญ่ที่ประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงาม จำนวนทั้งสิ้น 12 ขบวน โดยเส้นทางขบวนเริ่มต้นจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า) เคลื่อนไปตามถนนอินทยงยศ ผ่านหน้าจวนผู้ว่าราชการฯ เลี้ยวขวาสี่แยกประตูช้างสี ไปตามถนนรอบเมืองนอก ผ่านประตูท่านาง ผ่านวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ และสิ้นสุดขบวนบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขามฯ

นอกจากนี้ เทศบาลเมืองลำพูนยังตกแต่งเมืองด้วยการประดับโคมหลากสีเพื่อสร้างบรรยายกาศของงานลอยกระทงต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน พร้อมกิจกรรมการแสดงดนตรีโฟลค์ซองคำเมือง การแสดงดนตรีคันทรีตลอดทั้งคืน รวมถึงกิจกรรมกาดหมั้วคัวแลง โดยกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าจัดจำหน่ายอาหารรสชาตอร่อย ณ เวทีกลาง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม จังหวัดลำพูน