เชิญชวนเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต” ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท

ขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี  The Arts Landmark in Thailand

โครงการ “แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต” : ภาคเหนือ

ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์.  086-1169815