เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีรื้อถอนเสาไฟต้นแรก ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน บริเวณด้านหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีรื้อถอนเสาไฟต้นแรก ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน บริเวณด้านหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน

      เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 จังหวัดลำพูนร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูนและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีรื้อถอนเสาไฟฟ้าต้นแรก ตามโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ถนนรอบเมืองนอก  จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้เป็นหนึ่งในโครงการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10

โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติธร  ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายชีวิน พัฒนคูหะรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค 1 และหัวหน้าส่วนราชการ  ในการนี้นายบรรพต ธรรมสโรช ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของการดำเนินโครงการฯ และนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมกล่าวต้อนรับในนามของเทศบาลเมืองลำพูน

โอกาสนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้รับชมนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนิน ของโครงการ“๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน” ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นประธานในการตัดริบบิ้นในพิธีเปิด ร่วมกับ นายชีวิน พัฒนคูหะ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ภาค 1  จากนั้น เจ้าหน้าที่ในชุดปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ปฏิบัติการถอนเสาไฟฟ้าต้นแรกของการดำเนินโครงการฯออกอย่างเป็นทางการ พร้อมทดแทนพื้นที่ที่ทำการถอนเสาไฟฟ้าออกด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มความร่มรื่นให้กับเส้นทาง 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน บริเวณด้านหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน

สำหรับโครงการ๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติของจังหวัดลำพูน มีพื้นที่ดำเนินการบนถนนรอบเมืองนอกตั้งแต่หน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูนไปจนถึงเชิงสะพานท่านาง เป็นเส้นทางที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจหรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด มีระยะทางดำเนินการทั้งสิ้น ๒.๒ กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาระบบการจ่ายไฟฟ้าให้สามารถรองรับการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน และปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองลำพูน ด้วยการจัดระเบียบสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ลดปัญหาสายสื่อสารหรือสายไฟฟ้าที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดลำพูนในอนาคต