ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดคลิปสั้น TIKTOK หัวข้อ “แอ่วหละปูน..แขวนโคมหลากสี ถวายพระนางจามเทวี”

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดคลิปสั้น TIKTOK
หัวข้อ “แอ่วหละปูน..แขวนโคมหลากสี ถวายพระนางจามเทวี”
ในงานเทศกาลโคมหลากสีถวายพระนางจามเทวี 2565
ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน
———————————–
รางวัลชนะเลิศ : คุณพิชญา ไฝทอง (luvpitchmo)
รางวัลรองชนะเลิศ : คุณวิชัย แซ่จัง (achangac)
รางวัลชมเชย :
– คุณพิมพ์ชนก โพธิบูรณ์ (user2191036527446)
– คุณจิรพันธุ์ มณีสาร (b6bigc)
————————————
เงื่อนไขการรับรางวัล
-ผู้ได้รับรางวัลตามประกาศรายชื่อด้านบนต้องเตรียมหลักฐานการรับรางวัล คือ สำเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชนตัวจริง
ผู้ได้รับรางวัลสามารถเข้ารับรางวัลได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ติดต่อ 053-511013 ต่อ 135 **หากผู้ได้รับรางวัลไม่มาติดต่อขอรับรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์**
-การมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ เทศบาลเมืองลำพูน (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)