เทศบาลเมืองลำพูนมอบรางวัลการประกวดคลิปสั้น TIKTOK “แอ่วหละปูน..แขวนโคมหลากสี ถวายพระนางจามเทวี”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบรางวัลให้กับผู้ส่งผลงานเข้าการประกวดคลิปสั้น TIKTOK หัวข้อ “แอ่วหละปูน..แขวนโคมหลากสี ถวายพระนางจามเทวี”      จัดให้มีการมอบรางวัล ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมดีๆเพื่อเปิดตัวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเทศกาลโคมหลากสื ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจ ผ่านการประกวดคลิปสั้น TIKTOK Challenge ใน Application “TIKTOK” โดยส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เป็นคลิปสั้นที่มีความยาวไม่เกิน 1-2 นาที ในหัวข้อ “แอ่วหละปูน..แขวนโคมหลากสี ถวายพระนางจามเทวี” ชิงเงินรางวัลมูลค่า รวมกว่า 10,000 บาท  สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล ในการประกวดคลิปสั้น TIKTOK หัวข้อ “แอ่วหละปูน..แขวนโคมหลากสี ถวายพระนางจามเทวี” ในครั้งนี้ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ 

        คุณพิชญา ไฝทอง (luvpitchmo) ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ  

        คุณวิชัย แซ่จัง (achangac) ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000

รางวัลชมเชย 2 รางวัล  

        คุณพิมพ์ชนก โพธิบูรณ์ (user2191036527446)  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัล 1,000 บาท                                    

        คุณจิรพันธุ์ มณีสาร (b6bigc) ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัล 1,000 บาท