เทศบาลเมืองลำพูนประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี