ชุมชนศรีบุญเรือง-ช้างสี จัดงานทำบุญ “วันพระแม่นั่งเมือง” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา การขึ้นครองราชย์ของพระนางเจ้าจามเทวี ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ชุมชนศรีบุญเรือง-ช้างสี ร่วมกับลูกหลานพระนางจามเทวี ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา การขึ้นครองราชย์ของพระนางเจ้าจามเทวี โดยถือเอาวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 3 (เหนือ) ในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , ผู้อำนวยการกอง , พนักงานเทศบาล , ประธานคณะกรรมการชุมชน และประชาชนร่วมในพิธี พร้อมกันนี้ นางสาวเกษรา ลังกาพินธุ์ ประธานคณะกรรมการชุมชนศรีบุญเรือง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย จัดขึ้น ณ ศาลพระนางเจ้าจามเทวี ด้านหลังศาลากลางเก่าจังหวัดลำพูน

พร้อมกันนี้  ได้ร่วมพิธีเปิดป้าย “ศาลาอเนกประสงค์พระนางจามเทวี” เพื่อถวายพระนางจามเทวี  โดย คณะกรรมการผู้จัดการบริษัท วี พี เอ็น คอลเล็คชั่น จำกัด เป็นผู้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 400,000 บาท ในการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พระนางจามเทวี และห้องเก็บของ พร้อมทั้ง ติดตั้งอ่างล้างมือในบริเวณเดียวกัน ซึ่งมีชมรมลูกหลานเจ้าแม่จามเทวี ได้ร่วมสบทบทุนการก่อสร้างด้วยจำนวนนึง  เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศาลพระนางจามเทวี และกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ศาลพระนางเจ้าจามเทวีแห่งนี้ ตั้งขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏ ที่ตั้งของศาลแห่งนี้อยู่ในเขตพื้นที่ศาลากลางเก่าจังหวัดลำพูน และที่ดินอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด เดิมเป็นคุ้มหลวงที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยเจ้าหลวงคำฝั้น เจ้าผู้ครองนครองค์แรก เมื่อปี พ.ศ.2348 และในปี พ.ศ.2348 เจ้าหลวงอินทยงยศโชติ เจ้าผู้ครองนครองค์ที่ 9 โปรดประทานที่ดินเนื้อที่ 4 ไร่ พร้อมคุ้มหลวงและหอคำที่สร้างด้วยไม้สัก รวม 6 หลัง ให้ใช้เป็นที่ว่าการอำเภอเมืองนครลำพูน คือ ที่ตั้งของศาลากลางเก่าจังหวัดลำพูนแห่งนี้

***************************************************************************************************