เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องบูชาไหว้สาพระนางจามเทวี เนื่องในวันพระแม่นั่งเมือง ประจำปี 2565

วันที่ 1 ธันวาคม 2565  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องบูชาไหว้สาพระนางจามเทวี เนื่องในงานวันพระแม่นั่งเมือง ประจำปี 2565 การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาธรรม พระเทพรัตตนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานอย่างคับคั่ง จัดขึ้น ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

โดยจัดขบวนแห่เครื่องสักการะ และเคลื่อนขบวนเข้าสู่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อาจารย์พงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เจ้าพิธีอัญเชิญเทวดา ฮ่ำคำอัญเชิญพระนางจามเทวีลงมารับเครื่องราชสักการะ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ 7 ท่าน จุดเทียนบนสัตตภัณฑ์ พร้อมกล่าวนำ คำบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์  นอกจากนี้ ยังมีการฟ้อนเล็บจากประชาชนนับร้อย ต่างร่วมใจฟ้อนถวาย เพื่อสักการะพระนางจามเทวี และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชมรมต่างๆ “ตำนานพระนางจามเทวี หริภุญไชย”

ทั้งนี้ วันพระแม่นั่งเมือง จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความกตัญญู รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญไชย ที่ทรงทำบุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้