เทศบาลเมืองลำพูนประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี เนื่องในการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูนประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี เนื่องในการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมในพิธี จัดขึ้น ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
สำหรับการประกอบพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระนางจามเทวี ณ แท่นบวงสรวง โดยเริ่มประกอบพิธีกล่าวโองการบวงสรวงพระนางจามเทวีตามลำดับ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมปักธูปหาง พร้อมโปรยข้าวตอก ดอกไม้บนเครื่องบวงสรวง เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมรับชมการฟ้อนถวายพระนางจามเทวี ให้พิธีการบวงสรวงเสร็จสมบูรณ์ตามประเพณี
ในการนี้ เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว สำหรับการจัดพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวีในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อให้การจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง บ้านเมือง และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน