เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ , นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน โดย นายกรกต รัตนมูลปัญญา หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามจุดที่กำหนด ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จัดขึ้น อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงยอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน