เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , นายวิโรจน์ วรรณวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ผู้แทนจากบริษัทโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามระยะการดำเนินการ และความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ”
ซึ่งโครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการในพื้นที่ถนนรอบเมืองนอก จังหวัดลำพูน ตั้งแต่ สี่แยกสหายช่าง และสิ้นสุดบริเวณร้านถุงแก้ว โดยมีการสูบน้ำเข้าทั้ง 10 คูเมืองให้เต็ม และมีการวางบ่อลงในคูเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้น ในการนี้ ได้รับการติดต่อประสานงานจากเรือนจำจังหวัดลำพูน นำผู้ต้องขังประเภทนักโทษชั้นดี มาร่วมปลุกดอกดาวเรือง บริเวณรอบคูเมือง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน ให้มีความสวยงามเป็นระเบีบบเรียบร้อย เพื่อจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสารทั้งหมดลงใต้ดิน