เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดพิธีเปิดโครงการประกวด “ศิลป์แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต The Arts Landmark in Thailand”

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดพิธีเปิดโครงการประกวด “ศิลป์แต้มสี เติมฝัน ต่อต้านการทุจริต The Arts Landmark in Thailand” เพื่อการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ผ่านผลงานศิลปะบนกำแพงสะท้อนสังคมทำให้เกิดการสำนึก  และตระหนักรู้ในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชนทั่วไป ณ อาคารสถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน

โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมกล่าวต้อนรับในนามของเทศบาลเมืองลำพูน ,นางศิริรัตน์ วสุวัต ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติจากนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและกล่าวปาฐกฐาพิเศษ และมอบของที่ระลึกในความร่วมมือโครงการ รวมถึงการมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ร่วมการประกวดวาดภาพศิลปะ แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต The Arts Landmark in Thailand จำนวน ๕ ทีม ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง จังหวัดแพร่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสารภีวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ มหาวิยาลัยเชียงใหม่

รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน และโรงเรียนเทศบาล ๓ จังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 5 นายสุชาติ กรวยกิตานนท์   และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน และนายอนิวัติ โพธิ์ประเสริฐ์ ร่วมกล่าวสนับสนุน แนวทางการต่อต้านการทุจริต , นางจันทิมา สัตยาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวถึงโครงการประกวดวาดภาพศิลปะแต้มสี เติมฝัน ต่อต้านการทุจริต The Arts Landmark in Thailand ที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์บนพลังแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ถูกต้องและไม่ทนต่อการทุจริต

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณาตน รณรงค์ความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ยอม ไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมแสดงจุดยืนอย่างมั่นคงผ่านการแสดงสัญลักษณ์ “Do The Right Things” พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมงาน นักเรียน นักศึกษา ประทับฝ่ามืออันเป็นการแสดงสัญลักษณ์และให้สัญญาว่ามือที่ทุกคนได้ร่วมประทับบนต้นช่อสะอาดทั้ง 2 ต้น จะเป็นมือที่สะอาด ซื่อสัตย์ และสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ จะทำในสิ่งที่ดีที่ชอบเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง