ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องน้ำ – ห้องส้วม (ในศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองลำพูน) ณ บริเวณ พื้นที่ 102 ไร่ ของเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)