เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะงานจากสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ อาจารย์ผู้สอน และคณะนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และตัวศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า) ซึ่งเป็นอาคารสาธารณะที่มีการใช้สอยประโยชน์ในพื้นที่อย่างหลากหลาย เหมาะสำหรับการศึกษาและทดลองออกแบบด้านสถาปัตยกรรมแก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งทางคณะได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนายนเรนทร์ ปัญญาภู ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในด้านประวัติความเป็นมาของศาลากลางจังหวัดลำพูนและเมืองลำพูน

ปัจจุบันศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า เทศบาลเมืองลำพูนได้ใช้ประโยชน์บริเวณภายนอกอาคารและใช้พื้นที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศาลากลาง ในการจัดกิจกรรมข่วงคนเมืองต่อยอดข่วงพันปี ลานวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า) ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่จัดสรรพื้นที่ให้ประชาชนจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงจัดสรรพื้นที่บริเวณลานศาลากลางให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ อาทิ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงความสามารถอื่นๆ ของเด็ก และเยาวชน สร้างสีสันและบรรยากาศให้ศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า)ไม่เงียบเหงา เป็นลานวัฒนธรรมหรือข่วงคนเมืองที่มีชีวิต พร้อมกิจกรรมที่หมุนเวียนในทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์

**********************************************************************************************