ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนจัดการประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม และเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่ พ.ศ. 2566 ในการนี้ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และนายกัลป์ สะคำปัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้พบปะ พูดคุย พร้อมอวยพรและมอบของขวัญ ปีใหม่ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้พิการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
สำหรับการจัดประชุมสมาชิกชมรมผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูนในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารตลอดจนสนับสนุนในด้านสิทธิประโยชน์อื่นๆให้กับผู้พิการ สร้างการมีส่วนร่วมและมีจุดยืนในสังคมอย่างเสมอภาค รวมถึงบริการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้นที่จำเป็น โดยทีมสหวิชาชีพจากศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ผู้พิการได้สนุกสนาน ผ่อนคลายกับกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวัน การจับสลากมอบของขวัญ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้พิการและผู้ที่ดูแลผู้พิการจัดขึ้น ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน