ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์คอนกรีต สายเขตอนุรักษ์ลำพูน บริเวณทางเท้ารอบคูเมืองที่ 11-15 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)