ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม และเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่ พ.ศ. 2566 ในการนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ได้พบปะ พูดคุย พร้อมอวยพรและมอบของขวัญ ปีใหม่ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้พิการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้สูงอายุ ทั้งยังมีบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ และให้ความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้นที่จำเป็น โดยทีมสหวิชาชีพจากศูนย์บริการสาธารณสุขฯ การรับฟังธรรมะบรรยาย กล่อมเกลาจิตใจ ผู้สูงอายุได้รับสนุกสนาน ผ่อนคลายกับกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวัน และลุ้นการจับสลากมอบของขวัญ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จัดขึ้น ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน