เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้หายจากพระอาการประชวร

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมรวมใจไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดี โดยประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

ในการนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โดยได้รับเมตตาจากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุ หริภุญชัยวรมหาวิหาร พร้อมคณะสงฆ์รับบิณฑบาตจากคณะศรัทธาประชาชน และในนามของเทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายสุรินทร์ มุขแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน