ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566 โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตามปริมาณที่กำจัดจริงในแต่ละวัน (กำหนดระยะเวลาไม่เกิน290วัน)