ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงสูงสุดไม่น้อยกว่า240แรงม้า บรรจุน้ำมีปริมาตรไม่ต่ำกว่า 7,000 ลิตร จำนวน 1 คัน