เทศบาลเมืองลำพูน จัดทำวารสารแนะนำสถานที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองลำพูน ทั้งนี้หากผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่สนใจโปรโมท ธุรกิจและร้านค้าของท่าน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ facebook : งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองลำพูน หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-6950729 และ 053511013 ต่อ110