เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน พบปะพูดคุยและร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,นายสำราญ นวชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพบปะ พูดคุย และกล่าวถึงนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญ และเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนจึงได้ร่วมอวยพรพร้อมมอบของขวัญมากมายเพื่อสร้างความสุขส่งท้ายปีเก่าปี 2565 นี้
สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน จัดขึ้นเพื่อให้ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นในฐานะของกลุ่มบุคคลที่ได้รับการอบรมให้ความรู้ และปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขด้วยความเสียสละต่อประชาชนในชุมชน มีบทบาทหน้าที่ในการดูแล ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยเพื่อสุขภาพของตนเอง ตลอดจนให้การช่วยเหลือขั้นพื้นฐานเพื่อให้ประชาชน ในชุมชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น