ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม (ในศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองลำพูน) ณ บริเวณพื้นที่ 102 ไร่ ของเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)