ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง ทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์คอนกรีต ถนนรอบเมืองใน ตั้งแต่บริเวณวัดช้างสี – หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-boddong)