เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันที่ 11 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ,นางทิพวรรณ ความสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , นายสุรินทร์ มุขแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายเอกพันธุ์อินทร์ใจเอื้อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูตามโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน