เทศบาลเมืองลำพูน มอบของขวัญของรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ห้างร้าน และประชาชน ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 12 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , ผู้อำนวยการกองการศึกษา , พนักงานเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เป็นตัวแทนมอบของขวัญของรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ห้างร้าน และประชาชน ทุกภาคส่วน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสำหรับเด็กนักเรียนทุกคน ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ , โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง , โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม , โรงเรียนเทศบาลจามเทวี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน

*****************************************************************************************