โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

        วันที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ซึ่งนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมการจัดงานของแต่ละสถานศึกษา เช่น โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ , โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง , โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม , โรงเรียนเทศบาลจามเทวี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน รวมถึงกิจกรรมวันเด็ก ณ ข่วงคนเมือง ต่อยอดข่วงพันปี@ลำพูน ณ ลานวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า เด็กๆได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมที่สนุกสนาน และกล้าแสดงความสามารถในทางที่เหมาะสม เช่น การฝึกไหวพริบและความรู้ผ่านการเล่นเกมส์ การแข่งขันตอบปัญหาพร้อมการแจกของขวัญ ของรางวัล อีกมากมายตลอดรายการ
******************************************************