ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูนตามปริมาณที่กำจัดจริงในแต่ละวัน (กำหนดระยะเวลาไม่เกิน 290 วัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)