เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566

👉เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศกำหนดระยะเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 👈
โดยให้ท่านนำหนังสือแจ้งการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้ายมาติดต่อขอชำระค่าภาษี ภายในเดือน มกราคม- มีนาคม 2566

📣 หากยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งการยื่นแบบชำระภาษีป้าย สามารถติดต่อขอชำระภาษี โดยแจ้งชื่อ-นามสกุลได้ที่งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลเมืองลำพูน

🌻 สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประเมิน

ท่านสามารถติดตามข่าวสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ทาง Facebook : งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง Line : @806ggmdp
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-511013 ต่อ 119 หรือ 061-3834530

****************************************************************************