ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566