ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองลำพูนใสสะอาด 2566 ” และ ” งดรับ งดให้ ” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)