เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับบริจาค “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า” ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปใช้ผลิต “สื่ออักษรเบรลล์”

 เทศบาลเมืองลำพูน เปิดรับบริจาค “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า” ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปใช้ผลิต “สื่ออักษรเบรลล์” สำหรับผู้พิการทางสายตาของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อคนตาบอด และเป็นการใช้ประโยชน์ตามหลักการ 3Rร ประชารัฐ คือ การใช้น้อยใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่

โดยสามารถนำมาบริจาคได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2566 เพื่อที่เทศบาลเมืองลำพูนจะได้รวบรวมและจัดส่งให้ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน โทร. 053 – 512000 (ในวันและเวลาราชการ)
*********************************************************************************