เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า)

พบกับกิจกรรมภายในงาน ดังนี้

  • ชมขบวนแห่งผ้าป่าขยะรีไซเคิล และขบวนรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย/การลดละเลิกการใช้โฟมและถุงพลาสติก/ลดการเผา PM5 เริ่มขบวนจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
  • เชิญชวนร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล เช่น ขวดน้ำ ขวดพลาสติก พลาสติกชนิดต่างๆ กระดาษทั่วไป กระดาษลัง กระป๋องอลูมิเนียม ฯลฯ สามารถนำมาบริจาคได้ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) หรือนำไปบริจาคได้ที่จุดรวบรวมขยะรีไซเคิลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
  • เชิญชมนิทรรศการจากภาคีเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ,สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน , สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ,แกนนำชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเปียก

สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-512000 หรือสอบถามได้ที่อาสาสมัครสาธารณสุขทั้ง 17 ชุมชน

*************************************************************************************