เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น แลกเปลี่ยนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฝึกอาชีพการทำโคม ชุมชนสันป่ายางหลวง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว นำโดย นายบุญเลี้ยง ชงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ และนายกสมาคมผู้สูงอายุวังน้ำเย็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียนผู้สูงอายุและพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน
ซึ่งนางสุภาภรณ์ มานะรักษ์ ประธานกลุ่มอาชีพทำโคมล้านนา ชุมชนสันป่ายางหลวง พร้อมสมาชิกได้ร่วมสาธิตวิธีการ ขั้นตอนการทำโคมต่างๆ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ ให้กับคณะศึกษาดูงานได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ หรือต่อยอดให้เกิดการพัฒนากลุ่มอาชีพใหม่ ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ ทั้งยังสามารถชูอัตลักษณ์ และความโดดเด่นของท้องถิ่นตนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป