เทศบาลเมืองลำพูนรับมอบขยะรีไซเคิล จากศูนย์คัดแยกขยะศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมเดินหน้าเปลี่ยนขยะไร้ค่า สร้างคุณค่าให้กับชุมชน

วันที่ 13 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร เดินหน้ารับมอบบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยกขยะและลดประมาณขยะที่ต้องเข้าสู่กระบวนการกำจัดในอนาคต  ในการนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมมอบขยะรีไซเคิล ในนามศูนย์คัดแยกขยะ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน มอบขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆ เพื่อสมทบกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า

สำหรับขยะรีไซเคิลที่ได้รับบริจาคทั้งหมดนี้ เทศบาลเมืองลำพูนจะนำไปร่วมในโครงการผ่าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีในการนำขยะที่ได้ไปจำหน่าย  เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตเทศบาลฯ และบริหารจัดการกลุ่มธนาคารขยะชุมชนและผ้าป่าขยะรีไซเคิลในชุมชน ภายใต้การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะรีไซเคิล เกิดการแยกขยะในครัวเรือน ส่งผลให้ปริมาณขยะลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ

**********************************************************************