เทศบาลเมืองลำพูน จับมือกับบริษัท เอ็นที ไอบัซซ์ จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการให้บริการ Digital Service ผ่านเครือข่าย Free Wi-Fi

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ บริษัทเอ็นที ไอบัซซ์ จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการให้บริการ Digital Service ผ่านเครือข่าย Free Wi-Fi ความเร็วสูง ระหว่าง เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และ นายณัฐฐินันท์  สุขสมพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็นที ไอบัซซ์ จำกัด ในเครือบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้บริการ Digital Service ผ่านเครือข่าย Free Wi-Fi อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมเดินหน้าให้บริการอินเตอร์เน็ต Free Wi-Fi ที่ใช้งานง่าย ครอบคลุมพื้นที่สำคัญๆในเขตเทศบาล เมืองลำพูน

โดยบริษัท เอ็นที ไอบัซซ์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านโทรคมนาคม ระบบโครงข่าย Free Wi-Fi และ solution การให้บริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Smart City , Smart Hospitel , Smart Home และการบริหารจัดการ Big Data เพื่อต่อยอดการให้บริการของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) โครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีในสังคมให้ครอบคลุมทุกระดับ

เทศบาลเมืองลำพูนในฐานะเจ้าของพื้นที่พร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวมีโอกาสได้ใช้งาน Digital Service ผ่าน Free Wi-Fi อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างองค์ความรู้ที่ไม่สิ้นสุด สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ อันจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือในครั้งนี้ต่อไป

**************************************************************************************