ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 5 เรื่อง

1.การใช้ EM Ball ในการบำบัดชุมชนเบื้องต้น 2.การห้ามเผาในที่โล่ง 3.ผลกระทบจากการเผาในที่โล่งแจ้ง 4.แนวทางการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง 5.ขยะจากการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ 6.การจัดการขยะอาหาร