ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566