ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566