ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผลผูัชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2565)