ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองลำพูนใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”